Viata pare simpla,

dar este complexa si are foarte multe aspecte

Phone

+ 40 745 976 377

Gaspar & Asociatii S.C.P.A. – Echipa

Obiectivele Gaspar & Asociatii S.C.P.A si managementul serviciilor

Prima  prioritate a Societatii Civile Profesionale de Avocatura Gaspar & Asociatii este de a servi interesele clientilor nostri într-o viata si  lume care pare de cele mai multe ori simpla, dar pe parcurs se dovedeste a fi din ce în ce mai complexa.

O preocupare deosebita o constituie gasirea de solutii noi si practice, creatoare, care sa raspunda necesitatilor si cerintelor clientilor si sa fie in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Societatea Civila Profesionala de Avocatura Gaspar & Asociatii  este pe deplin angajat sa mentina confidentialitatea stricta in toate relatiile de comunicare, referitoare la consultanta juridica acordata clientilor. Aici, sporim valoarea clientilor nostri prin utilizarea experientei noastre si abilitatii – ca o putere constructiva, capabila de sprijin in dezvoltarea lor. Suntem foarte constienti ca obiectivele clientilor pe termen lung pot fi realizate numai cu creativitate, spirit constructiv si o relatie buna.

Despre profesia de avocat

Trebuie inteles faptul va avocatul depune munca de diligenta, are dreptul si obligatia de a starui, prin orice mijloace legale, pentru realizarea liberului acces la jusitie, pentru un proces echitabil si solutionat intr-un termen rezonabil. Avocatul se supune numai legii, statutului si deontologiei profesionale.

Se poate face afirmatia ca avocatul, in calitate sa de aparator direct si vizibil al dreptului clientului sau, reprezinta una din cele mai importante institutii sociale prin care se realizeaza protectia persoanei. Rolul unui este acela de traduce, intr-un limbaj juridic, coerent, dorintele clientului care ii incredinteaza apararea sa. Misiunea unui avocat ii impune indatoriri si obligatii multiple, uneori aparent contradictorii fata de client, tribunale si celelalte autoritati, fata de profesia sa si fiecare coleg in parte.
In raporturile cu instantele judecatoresti, cu Ministerul Public, cu celelalte autoritati si institutii publice, cu persoanele juridice si persoanele fizice cu care vine in contact, avocatul este dator sa aiba un comportament demn, civilizat si loial.
Potrivit legii, exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
  1. principiul legalitaţii;
  2. principiul libertaţii;
  3. principiul independenţei;
  4. principiul autonomiei şi descentralizarii;
  5. principiul pastrarii secretului profesional.
Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activitati specifice profesiei se naste din contractul de asistenţă juridică, incheiat in formă scrisa, intre avocat şi client ori mandatarul acestuia.
Un avocat nu poate acţiona decat in limitele contractului incheiat cu clientul sau, cu excepţia cazurilor prevazute de lege.
In condiţiile legii, avocatul asigura asistenta şi reprezentare juridica in faţa instanţelor judecatoreşti, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoreşti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice.
Asistarea si reprezentarea clientului de catre un cabinet de avocatura cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului.
Probitatea, spiritul de dreptate si onestitatea sunt conditii ale credibilitatii avocatului şi profesiei. Clientul e informat (cu promptitudine, in mod conştiincios, corect si cu diligentă) de catre avocat cu privire la evolutia cazului ce i-a fost incredinţat.